© 2018 by Beth Juliana

  • Facebook
  • Google+
2982-004-ABEB3852.jpg

חוגים שבועים

פעילות החוגים השבועית מאפשר לכל אחד מן הדיירים למצוא את מבוקשו ואף לפתח כשרון חבוי ולהוציאו אל הפועל.
כך למשל ,המעוניינים בחוגי אומנות, יוכלו להשתלב בציור ורישום, קרמיקה ותיאטרון חוויתי. המעוניינים בחוגי חשיבה וידע ,ישתלבו בחוגי ברידג', שחמט, תנ"ך, גמרא ופרשת השבוע. המעוניינים לתרגל שפות זרות, מוזמנים לקבוצות שיחה בצרפתית ובאנגלית. לשימור הכושר הגופני, אנו מזמינים אתכם להשתתף בחוגי ההתעמלות, פעילות הכושר, צ'י קונג ופילאטיס. ראוי לציין כי , מעת לעת מתעדכנת תוכנית החוגים השבועית על פי צורך ורצון הדיירים.