התנדבות

להתנדב בבית יוליאנה

להתנדב

קבוצות המתנדבים הם מרכיב חשוב ונפלא בחיי הבית. קבוצה אחת עורכת ביקורים אישיים לפחות אחת לשבוע. כל מתנדב מגיע למפגש אישי עם דייר או דיירת. המגע האישי, תשומת הלב האינטימית, היכולת לשוחח "בארבע עניים" גם על נושאים שאין רצון להעלותם באוזני בני המשפחה או הצוות, כל אלו חשובים מאוד לדיירים.

תחנת רוח של בית יוליאנה

מתנדבים מהולנד

בית יוליאנה גם פתח את הדלתות למתנדבים מהולנד. המתנדבים ההולנדים תורמים לאווירה נעימה בבית יוליאנה ומביאים איתם חלק קטן ומבורך מהולנד. מתנדבים אלה מתגוררים בין חודשיים לשלושה חודשים בבית יוליאנה ומסייעים במהלך הארוחות במחלקה הסיעודית. בנוסף, הם משתתפים בפעילויות עם הדיירים.