תיאטרון ומוסיקה

הצגה מלאה- נפוליון חי או מת

 הצגה מלאה-אני דון קיחוטה

 הצגה מלאה-משחק של אהבה ומזל

Sederavond 

Melodieën voor de Sederavond, afkomstig van de langspeelplaat die in 1976 door het Joods Nationaal Fonds is gepubliceerd tgv het 75 jarig bestaan, gezongen door Hans en Asher Bloemendal. Arrangementen door Antoon Krelage. De muziek van nummers 1, 4, 6, 7, 12 & 13 is gecomponeerd door H. Bloemendal.

© 2018 by Beth Juliana

  • Facebook
  • Google+