דירקטוריון

Bestuur Beth Juliana 2019.JPG

משמאול לימין:

דר' משה מוק - חבר דירקטוריון ויועץ רפואי

חיים מנספלד - מזכיר

יאפ פולק - גזבר

גדעון דולב - יו"ר

שושנה נש - מנהלת בית יוליאנה

עידו אהרונסון - סגן מנהל בית יוליאנה

 

בישיבה משמאול לימין:

מילי דה בור - חברת דירקטוריון

שרה הלוי לוין - חברת דירקטוריון

חיה טימנס - חברת דירקטוריון

© 2018 by Beth Juliana

  • Facebook
  • Google+