© 2018 by Beth Juliana

  • Facebook
  • Google+
2982-004-ABEB3852.jpg

פעילויות

Image by Matthew Bennett

דיירים מספרים

דיירים מספרים

Wekelijks.jpg

פעילות החוגים השבועית מאפשר לכל אחד מן הדיירים למצוא את מבוקשו ואף לפתח כשרון חבוי ולהוציאו אל הפועל.

חוגים שבועים

Cultureel2.jpg

פעילות התרבות האיכותית מוצעת לדיירי הבית בשעות הערב והיא כוללת הרצאות במגוון תחומי דעת ,קונצרטים, ערבי שירה, מפגשי סיפור ותיאטרון , סרטים ומעת לעת מסיבות וערבים ייחודיים לקראת חגים ומועדים.

תוכנית התרבות

PDF

חוגים שבועים

PDF

לוח תרבות

ינואר 2020