• 1
  • 2
  • 3

julianaLogoHeb

תוכנית חוגים שבועית

היצע פעילות החוגים השבועית מאפשר לכל אחד מן הדיירים למצוא את מבוקשו ואף לפתח כשרון חבוי ולהוציאו אל הפועל.
כך למשל ,המעוניינים בחוגי אומנות , יוכלו להשתלב בציור ורישום, קרמיקה ותיאטרון חוויתי. המעוניינים בחוגי חשיבה וידע ,ישתלבו בחוגי ברידג', שחמט, תנ"ך, גמרא ופרשת השבוע. המעוניינים לתרגל שפות זרות, מוזמנים לקבוצות השיחה בצרפתית ובאנגלית ולבסוף, וכל המעוניין לפתח את כושרו הגופני ,מוזמן להשתלב בחוגי ההתעמלות, פעילות הכושר, צ'י קונג ופילאטיס.
חדר מחשבים חדיש עם חיבור לרשת האינטרנט עומד לרשות הדיירים המעוניינים לאתר מידע, לשחק, ולהתכתב עם ידידים ובני משפחה.

ראוי לציין כי , מעת לעת מתעדכנת תוכנית החוגים השבועית על פי צורך ורצון הדיירים.

PDF תוכנית החוגים השבועית 2016 בעברית ובהולנדית