• 1
  • 2
  • 3

julianaLogoHeb

מתנדבים

"מכל הלב – עם כל הלב "– המתנדבות והמתנדבים בבית יוליאנה

קבוצות המתנדבים הם מרכיב חשוב ונפלא בחיי הבית.
קבוצה אחת עורכת ביקורים אישיים לפחות אחת לשבוע. כל מתנדב מגיע למפגש אישי עם דייר או דיירת. המגע האישי, תשומת הלב האינטימית, היכולת לשוחח "בארבע עניים" גם על נושאים שאין רצון להעלותם באוזני בני המשפחה או הצוות, כל אלו חשובים מאוד לדיירים.
כמו כן פעם בשבוע מתקיימת פגישה על כוס קפה בין דיירות ומתנדבות, המפגש מוצלח והדיירות מחכות לו. ובנוסף פועלת קבוצת מתנדבים גם בארגון וליווי הטיולים אחת לחודש (שהם סיפור הצלחה בפני עצמו).
את קבוצת המתנדבים מרכזת ומנחה מנהלת השרות הסוציאלי יפעת. אחת ל 6 שבועות מתקיים מפגש הנחיה של קבוצת המתנדבים בו ניתנת הזדמנות להחליף חוויות, לבחון את פעילותם , קשייהם וכו', להעלות שאלות ולקבל הנחיה מקצועית תוך שמירה על פרטיות הדיירים . מפגשים אלו משמשים גם להעשרת הידע של המתנדבים בנושאים רלבנטיים באמצעות שיחות, הרצאות, סרטים ופעילויות נוספות כמו חגיגת ימי הולדת למתנדבים.
פעילות התנדבותית אחרת מתקיימת כתוצאה מקשר הדוק עם הקהילה בהרצליה ובה תלמידים מחטיבת זאב משתתפים יחד עם דיירים בקבוצת כתיבה בינדורית במטרה לקרב בין הדורות, לשמוע סיפורים מענינים שהם כותבים לקראת הקבוצה. (זו השנה הרביעית בה מתקיימת הקבוצה)
פרויקט נוסף שאנחנו שותפים בו הוא "דור שלישי לגיל שלישי", 8 סטודנטים מהמרכז הבינתחומי מבקרים כל שבוע דיירים המעונינים ללמוד להשתמש במחשב או לשפר את המיומנויות שלהם במחשב , אייפד ועוד. הסטודנטים מגיעים גם למחלקה הסיעודית ועוזרים לדיירים לגלוש באינטרנט ובתוכנות שונות.
אם ברצונך להצטרף לקבוצת המתנדבים שלנו, אין כל צורך ברקע או בהכשרה מקצועית כדי להתנדב. רק רצון טוב, לב רחב וזמן.
ניתן לקבוע פגישה עם יפעת:09-9704724 או This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.