• 1
  • 2
  • 3

julianaLogoHeb

הרשמה

לעת עתה, כל יחידות הדיור לעצמאים מאוכלסות. כמו כן, באגף התמיכה ובמחלקה הסיעודית התפוסה כמעט מלאה. על מנת שלא נאלץ לאכזב את קהל המבוגרים יוצאי הולנד ,המתכננים להתגורר בעתיד הקרוב/רחוק בבית יוליאנה וכדי שלא נענה להם בשלילה: כי אין כל מקום! הוחלט, בסוף שנת 2005 ע"י הנהלת "בית יוליאנה" לקבוע רשימת המתנה לדיור לעצמאים ובאופן זה, כל אחד יוכל להבטיח את מקומו בעתיד ב"בית יוליאנה".

הרישום לרשימת ההמתנה מותנה בביצוע מספר פעולות פשוטות:
1) חובה לערוך פגישת היכרות, אף אם הנכם בדעה שאתם מכירים את הבית היטב.
2) במהלך הביקור הזה המנהלת תמסור לכם את כל המידע הנדרש ותשיב על שאלותיכם. כמו כן, היא תשמח לסייע לכם בהחלטותיכם באשר לבחירת הדירה המתאימה, וכן בקביעת מועד המעבר ל"בית יוליאנה". כל הפרטים החשובים הללו יירשמו בטופס הרישום. הכניסה לרשימת ההמתנה כרוכה בתשלום צנוע. באשר לדמי הרישום ששולמו – החלטה תינתן בעת הכניסה לבית יוליאנה או כאשר יבוטל הרישום. בנוסף, גם קבענו כללים לניהול רשימת ההמתנה כגון: כאשר דירה מתפנה למי היא תוצע קודם וכמה זמן יינתן עד לקבלת ההחלטה, מה יהיה עם המיקום ברשימת ההמתנה באם יוחלט לדחות את הכניסה לבית יוליאנה.

לאגף התמיכה (חדרים) ולמחלקה הסיעודית (מיטות) לא קיימת רשימת המתנה, משום שקליטת דייר לאגף/מחלקה אפשרית כמעט תמיד רק בפרק זמן קצר. במקרה הצורך יש ליצור קשר עם מנהלת בית יוליאנה. הצוות הרפואי והסוציאלי יערוך בדיקה ובהתאם לכך יקבע את רמת הדחיפות אי לכך, ניתן יהיה לזרז את העניין.

לשיחת היכרות יש לתאם פגישה עם המנהלת שושנה טל': 09-9704646 או לשלוח אימייל באמצעות האתר תחת השם "כתבו לנו".